Äggens by och Officeren David

Första resan vi skall göra är till Äggen som är en av de äldre byarna i Svegsbygden och omnämnes redan 1463, då skrivet Egghya.
 

Denna historia finns även på YouTube….
 

Vi börjar i Sveg.

Strax norr om kyrkan i Sveg så ligger det en hög med stenar, denna plats skall vara en avrättningsplats och grav där en missdådare vid namn David skall ligga begraven, han var officer och vid krigsoroligheter vid 1652 års fredsbrott så kom denne man till Äggens by och begärde att en av bönderna skulle skjutsa honom vidare, vid denna tid så lämnades “fri skjutsfärd” till de som reste i konungens namn.
Detta var mitt under “vårandet” och bonden som hette Svart-Sven hade nyss kommit hem från arbete och hästen var trött.
Bonden nekade då att skjutsa Officeren.

I vredesmod drog så Officeren sin värja och stack ihjäl bonden.

Officeren gick sen vidare till en annan gård med samma begäran, när även denne bonde nekade honom skjuts så drog han på nytt värjan.
Denne bonden, som hette Hans Syl var en stor och stark karl och hade själv varit knekt. Bonden grep efter en “hagastôr” och sade.

“har du vapen, så har jag ock” och avvärjde den stöt som måttades mot honom.

Han fängslade Officeren som för sitt illdåd dömdes till döden och skall ha avrättats på denna plats där stenarna ligger och där han då även skall vara begraven.

Tiden för denna händelse skall ha varit 1657. i Svegs tingslags protokoll för år 1696 omnämnes en bonde vid namn Erick Hansson Syhl i Eggia, vilken förmodligen var Hans Syls son.

Tvivelsutan så är det goda fisket i Äggarforsen som givit anledning till bosättning där. Jordmånen är mager. Grannby med det “välmående” Härrö så har byn ett gammalt ordstäv om sig “Ingen ha svolti ihäl på Äggia o ingen ha itti ihäl sä i Härrö”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *