Luthier

Instrument och musik har sedan tidernas begynnelse varit en stor del av människans väsen. Musik förenar människor till fest och firande, sorg och vemod.


Jag har ett stort intresse av instrument och musik och jag bygger även egna instrument som i de flesta fall hämtar inspiration från forna tider.

Lyran var under den tidiga medeltiden ett viktigt instrument.
I mjödhallarna så ackompanjerade man verserna från sagorna och berättade om storslagna äventyr för krigsherrarna och deras följen.


Heriardal Lyran

7 strängar
Min egen skapelse som är byggd av ett Hästseldon/Bogträ.

Denna lyra passar bäst att “plocka” strängarna på.


Trossingen Lyran – Lite historia

Under 2001/2002 så upptäcktes 12 gravar i ett Medeltida gravfält i Trossingen, Tyskland.
I den största och mest utsmyckade graven så hittar man en gravkammare där det finns en massa dyrbara saker, man förstår ganska fort att i denna grav ligger inte bara “vem som helst” utan här ligger en väldigt stor och betydelsefull man, kanske en framgångsrik Krigsherre eller någon form av ledare.
Mannen var begravd med dyrbara textiler och vapen, i mannens vänstra hand så hittar man en lyra som är dekorerad med 12 stycken krigare.
Lyran dateras till år 580.

Trossinge Lyran som hittades i graven och var i ett väldigt bra skick.

Tassirall Lyra

Mitt första bygge som är baserat på Trossingen Lyran.

Denna kan man “strumma” på och spela Accord, men den fungerar även utmärkt att spela fingerplock på.


Tassirall Lyra

Mitt andra bygge, även denna baserad på den fantastiska Trossingen Lyran.