Historia & Sägner

Jag har läst uti gamla romaner, hört berättats om skrönor och skrömt
Ja nog har det vart gruvliga tider som många antagligen glömt

G. Karlgren

Skrifter


“Sägnerna äro folkets oskrivna historia. Märkligare tilldragelser, som berört den enskilde eller samhället, hava bevarats i trofast hågkomst ock förtäljas från far till son, inom den ena byn ock socknen ock den andra. Ja de som äro av betydelsefullare eller egendomligare art, hava gått ut i än vidare kretsar ock blivit hela bygdens egendom. Men de hava icke av folket sammanställts, icke ordnats till ett helt för att utgöra en översiktlig framställning av dess ock bygdens öden, utan de berättas var för sig utan inre sammanhang”

E. Modin Härjedalens Ortsnamn & Bygdesägner